Deze documenten krijgt u in e-Box toegestuurd:

Instelling Verzender Type Geldigheidsperiode (maand)
e-Gezondheid Mult-eMediAtt Arbeidsongeschiktheidsattest 12
Federale Pensioendienst Pensioenkadaster A006 6
Federale Pensioendienst Pensioenkadaster AMI START/STOP 6
Federale Pensioendienst Pensioenkadaster Factuur sociale inhoudingen 6
Federale Pensioendienst pobcart CumulVG 4
Fedris ASR Aangifte van een arbeidsongeval aan uw verzekeraar 6
Fedris ASR Aangifte van een werkhervatting 6
Fedris Publiato – Aangifte arbeidsongeval binnen de publieke sector (‘Wet’67) Aangifte arbeidsongeval 6
Fedris Publiato – Aangifte arbeidsongeval binnen de publieke sector (‘Wet’67) Geweigerde aangifte 6
Medex Afwezigheid Arbeidsongeval Arbeidsongeval Document 6
Medex Afwezigheid Ziekte Afwezigheid ziekte Document 6
Medex Arbeidsongeval Arbeidsongeval Document 6
Medex Vervroegde pensionering om medische redenen Document Vervroegde pensionering om medische redenen 6
RIZIV ASR Task ASR 6
RIZIV ASR Notificatie 6
RIZIV ASR Inlichtingsblad 6
RIZIV ASR Maandelijkse aangifte aangepaste arbeid 6
RIZIV ASR Attest borstvoedingspauzes 6
RIZIV ASR Vakantieattest 6
RIZIV ASR Attest werkhervatting 6
RJV COVA Vakantiegegevens 6
RJV COVA Voorlopige vakantieduur 6
RSZ Aangifte van werken Notificatie Aangifte van werken 6
RSZ Algemene communicatie Algemene communicatie 6
RSZ Berekening responsabiliseringsbijdrage Responsabiliseringsbijdrage 12
RSZ DIMONA Dimona : nieuwe aagfiteprocedure voor de sector van electriciens 12
RSZ DIMONA Dimona 24
RSZ DMFA DMFANOT 6
RSZ DMFA Definitief 6
RSZ DMFA Tijdelijk 6
RSZ DMFA DMFAPID 6
RSZ DMFA Notificatie 6
RSZ Dmfa CrossControl Verslag 6
RSZ Dmfa SilentControl Verslag 6
RSZ DMFA UPDATE DMFANOT 6
RSZ DMFA UPDATE Definitief 6
RSZ DMFA UPDATE Tijdelijk 6
RSZ DMFA UPDATE Notificatie 6
RSZ DmfAPPL DMFANOT 6
RSZ DmfAPPL DMFAPID 6
RSZ DmfAPPL Definitief (Definitieve originele DmfAPPL) 6
RSZ DmfAPPL Tijdelijk (Tijdelijke originele DmfAPPL) 6
RSZ DmfAPPL Notificatie 6
RSZ DmfAPPL PPLCAL 6
RSZ DmfAPPL UPD DMFANOT 6
RSZ DmfAPPL UPD Definitief (Definitieve wijzigende DmfAPPL) 6
RSZ DmfAPPL UPD Identificatie (Identificatie wijzigende DmfAPPL) 6
RSZ DmfAPPL UPD Tijdelijk (Tijdelijke wijzigende DmfAPPL) 6
RSZ DmfAPPL UPD Notificatie 6
RSZ DmfAPPL UPD PPLCAL 6
RSZ DocLib Attest van inschrijving 6
RSZ DocLib Attest van niet inschrijving 6
RSZ DocLib Attest van schrapping 6
RSZ Factuur terugstorting Maribel Factuur terugstorting Maribel 6
RSZ Finaco Attesten voor derden 3
RSZ Financial Note Laatste herinnering voor invervolgingstelling (C397) 3
RSZ Financial Note Herinnering betreffende invervolgingstelling (C398) 3
RSZ Financial Situation Stand van de rekening (C428) 24
RSZ GOTOT Document GOTOT 24
RSZ GOTOT GT Attesten GT 24
RSZ IDFlux IDFLUX 6
RSZ Inhoudingsplicht (Artikel 30bis/ter) Betaling van een inhouding op factuur (30bister) 6
RSZ Maandelijkse factuur Maandelijkse responsabiliseringsfactuur 6
RSZ Maandelijkse factuur Maandelijkse factuur 6
RSZ MAHIS Creatie van een mandaat 6
RSZ MAHIS Verzoek van een mandaat 6
RSZ MAHIS Stopzetting van het mandaat 12
RSZ MAHIS Automatische afsluiting van het mandaat 3
RSZ MAHIS Wijziging van het mandaat 3
RSZ MAHIS Creatie van een delegatie 3
RSZ MAHIS Afsluiting van een delegatie 3
RSZ MAHIS Automatische annulatie van een mandaat 3
RSZ MAHIS Weigering van het mandaatsverzoek 3
RSZ MAHIS Annulatie van het mandaat 3
RSZ Phoenix Werkgever identificatie 3
RSZ Phoenix Identification d’office d’un employeur 3
RSZ Phoenix Suppression d’un employeur 3
RSZ Phoenix Transfert d’employeur pour motif de changement de langue. 3
RSZ Phoenix Wijziging van de werkgevergegevens 6
RSZ Phoenix Transfert van werkgever voor fusie 6
RSZ Phoenix Wijzigingsaanvraag van de werkgevergegevens 6
RSZ Phoenix Informatie nihil 4 trimesters 6
RSZ ProvisionCalculator Berekenen van het voorschot 6
RSZ ProvisionCalculator Stand van de rekening (C428) 6
RSZ RX RX notificatie 6
RSZ Syndicale premie Syndicale premie 6
RSZ TRILLIUM TRILLIUM - Overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen 6
RSZ Werken in het buitenland Nieuwe beveiligde onlinedienst Werken in het buitenland 3
RSZ WIDE WIDE 24
RVA ASR Klaar voor de elektronische ASR ? 6
RVA ASR Einde arbeidsovereenkomst / werkloosheid met bedrijfstoeslag / Arbeidsbewijs 6
RVA ASR Vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden 3
RVA ASR Aanvang deeltijdse arbeid met behoud van rechten 6
RVA ASR Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden 6
RVA ASR Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering 3
RVA ASR Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats 6
RVA ASR Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma 6
RVA ASR Aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugd- of seniorvakantie 6
RVA ASR Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie 6
RVA Loopbaanonderbreking en tijdskrediet Attest tijdskrediet 6
RVA Loopbaanonderbreking en tijdskrediet Aanvraagformulier C61 6
Sigedis DB2P Bericht van Sigedis naar werkgevers. 12
Sigedis Sigedis Ontvangst 12