Deze documenten krijgt u in e-Box toegestuurd:

Instelling Verzender Type
e-Gezondheid Mult-eMediAtt Arbeidsongeschiktheidsattest
Federale Pensioendienst Pensioenkadaster A006
Federale Pensioendienst Pensioenkadaster AMI START/STOP
Federale Pensioendienst Pensioenkadaster Factuur sociale inhoudingen
Federale Pensioendienst pobcart CumulVG
Fedris ASR Aangifte van een arbeidsongeval aan uw verzekeraar
Fedris ASR Aangifte van een werkhervatting
Fedris Publiato – Aangifte arbeidsongeval binnen de publieke sector (‘Wet’67) Aangifte arbeidsongeval
Fedris Publiato – Aangifte arbeidsongeval binnen de publieke sector (‘Wet’67) Geweigerde aangifte
Medex Afwezigheid Arbeidsongeval Arbeidsongeval Document
Medex Afwezigheid Ziekte Afwezigheid ziekte Document
Medex Arbeidsongeval Arbeidsongeval Document
Medex Vervroegde pensionering om medische redenen Document Vervroegde pensionering om medische redenen
RIZIV ASR Task ASR
RIZIV ASR Notificatie
RIZIV ASR Inlichtingsblad
RIZIV ASR Maandelijkse aangifte aangepaste arbeid
RIZIV ASR Attest borstvoedingspauzes
RIZIV ASR Vakantieattest
RIZIV ASR Attest werkhervatting
RJV COVA Vakantiegegevens
RJV COVA Voorlopige vakantieduur
RSZ Aangifte van werken Notificatie Aangifte van werken
RSZ Algemene communicatie Algemene communicatie
RSZ Berekening responsabiliseringsbijdrage Responsabiliseringsbijdrage
RSZ DIMONA Dimona : nieuwe aagfiteprocedure voor de sector van electriciens
RSZ DIMONA Dimona
RSZ DMFA DMFANOT
RSZ DMFA Definitief
RSZ DMFA Tijdelijk
RSZ DMFA DMFAPID
RSZ DMFA Notificatie
RSZ Dmfa CrossControl Verslag
RSZ Dmfa SilentControl Verslag
RSZ DMFA UPDATE DMFANOT
RSZ DMFA UPDATE Definitief
RSZ DMFA UPDATE Tijdelijk
RSZ DMFA UPDATE Notificatie
RSZ DmfAPPL DMFANOT
RSZ DmfAPPL DMFAPID
RSZ DmfAPPL Definitief (Definitieve originele DmfAPPL)
RSZ DmfAPPL Tijdelijk (Tijdelijke originele DmfAPPL)
RSZ DmfAPPL Notificatie
RSZ DmfAPPL PPLCAL
RSZ DmfAPPL UPD DMFANOT
RSZ DmfAPPL UPD Definitief (Definitieve wijzigende DmfAPPL)
RSZ DmfAPPL UPD Identificatie (Identificatie wijzigende DmfAPPL)
RSZ DmfAPPL UPD Tijdelijk (Tijdelijke wijzigende DmfAPPL)
RSZ DmfAPPL UPD Notificatie
RSZ DmfAPPL UPD PPLCAL
RSZ DocLib Attest van inschrijving
RSZ DocLib Attest van niet inschrijving
RSZ DocLib Attest van schrapping
RSZ Factuur terugstorting Maribel Factuur terugstorting Maribel
RSZ Finaco Attesten voor derden
RSZ Financial Note Laatste herinnering voor invervolgingstelling (C397)
RSZ Financial Note Herinnering betreffende invervolgingstelling (C398)
RSZ Financial Situation Stand van de rekening (C428)
RSZ GOTOT Document GOTOT
RSZ GOTOT GT Attesten GT
RSZ IDFlux IDFLUX
RSZ Inhoudingsplicht (Artikel 30bis/ter) Betaling van een inhouding op factuur (30bister)
RSZ Maandelijkse factuur Maandelijkse responsabiliseringsfactuur
RSZ Maandelijkse factuur Maandelijkse factuur
RSZ MAHIS Creatie van een mandaat
RSZ MAHIS Verzoek van een mandaat
RSZ MAHIS Stopzetting van het mandaat
RSZ MAHIS Automatische afsluiting van het mandaat
RSZ MAHIS Wijziging van het mandaat
RSZ MAHIS Creatie van een delegatie
RSZ MAHIS Afsluiting van een delegatie
RSZ MAHIS Automatische annulatie van een mandaat
RSZ MAHIS Weigering van het mandaatsverzoek
RSZ MAHIS Annulatie van het mandaat
RSZ Phoenix Werkgever identificatie
RSZ Phoenix Identification d’office d’un employeur
RSZ Phoenix Suppression d’un employeur
RSZ Phoenix Transfert d’employeur pour motif de changement de langue.
RSZ Phoenix Wijziging van de werkgevergegevens
RSZ Phoenix Transfert van werkgever voor fusie
RSZ Phoenix Wijzigingsaanvraag van de werkgevergegevens
RSZ Phoenix Informatie nihil 4 trimesters
RSZ ProvisionCalculator Berekenen van het voorschot
RSZ ProvisionCalculator Stand van de rekening (C428)
RSZ RX RX notificatie
RSZ Syndicale premie Syndicale premie
RSZ TRILLIUM TRILLIUM - Overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen
RSZ Werken in het buitenland Nieuwe beveiligde onlinedienst Werken in het buitenland
RSZ WIDE WIDE
RVA ASR Klaar voor de elektronische ASR ?
RVA ASR Einde arbeidsovereenkomst / werkloosheid met bedrijfstoeslag / Arbeidsbewijs
RVA ASR Vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden
RVA ASR Aanvang deeltijdse arbeid met behoud van rechten
RVA ASR Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden
RVA ASR Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering
RVA ASR Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats
RVA ASR Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma
RVA ASR Aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugd- of seniorvakantie
RVA ASR Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie
RVA Loopbaanonderbreking en tijdskrediet Attest tijdskrediet
RVA Loopbaanonderbreking en tijdskrediet Aanvraagformulier C61
Sigedis DB2P Bericht van Sigedis naar werkgevers.
Sigedis Sigedis Ontvangst