Toegankelijkheidsverklaring

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) doet zijn best om de informatie op zijn websites voor iedereen toegankelijk te maken.
Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website en de onlinedienst op www.eboxenterprise.be. Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

Zowel de website als de onlinedienst e-Box Enterprise voldoen volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 23/09/2019. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en WAVE Evaluation Tool
  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria
  • Evaluatie uitgevoerd door Anysurfer

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 03/10/2019.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van e-Box Enterprise? Neem dan contact op met:
contact@rsz.fgov.be

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord van de RSZ, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst:
contact@federaalombudsman.be